Certificering

Wij voldoen aan onderstaande certificering:

BRC – British Retail Consortium

Het oorspronkelijke doel van de BRC Food-standaard was dat een leverancier van levensmiddelen met één inspectierapport aan meerdere afnemers zou kunnen aantonen en dat alle relevante aspecten onder controle zijn. In zijn huidige vorm stelt de standaard eisen aan het voedselveiligheidssysteem van een leverancier:
HACCP -Hazardous Analyses Critical Control Points

Europese wetgeving heeft bepaald dat alle fabrikanten die levensmiddelen geschikt voor de menselijke consumptie produceren een systeem moeten ontwikkelen dat de basiselementen van HACCP bevat.
De 7 kernpunten van een HACCP-systeem:
1: Inventariseer alle potentiële gevaren.
2: Stel de kritische controlepunten (CCP’s) vast, de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt.
3: Geef per CCP de kritieke grenzen aan.
4: Stel vast hoe de CCP’s bewaakt ofwel “gemonitord” worden.
5: Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid.
6: Pas verificatie toe — een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt.
7: Houd documentatie en registraties bij — vastleggen wat je hebt aangepast en hoe.

MSC – Marine Stewardship Council

Het MSC is een keurmerk voor visproducten die afkomstig zijn van duurzame visserij. Bij duurzame visserij worden visstanden duurzaam beheerd en wordt zo min mogelijk schade toegebracht aan het leven in de zee en weinig bijvangst heeft. MSC heeft als doel verantwoordelijk beheer van de voorraden vis, schaal- en schelpdieren te bevorderen en te belonen.
De drie hoofdprincipes van de MSC-standaard voor duurzame visserij betreffen:
1: De toestand van de vis- of schaal of schelpdier dierbestanden moeten gezond zijn en blijven.
2: De impact van de visserij op het ecosysteem moet beperkt zijn en blijven.
3: Het visserijbeheer moet goed georganiseerd zijn, aantoonbaar nageleefd en gecontroleerd worden.
Meer over MSC, lees je op MSC.

ASC-Aquaculture Stewardship Council

ASC is vergelijkbaar met het MSC-keurmerk voor wilde vis, alleen het ASC-keurmerk is bedoeld voor kweekvis. ASC heeft als primair doel de invloed van het kweken van vis op het milieu te verlagen.
Het keurmerk hanteert diverse regels voor minder antibioticagebruik, duurzamer visvoer en betere arbeidsomstandigheden van het personeel. Ook zijn er regels voor bijvoorbeeld het visvoer, hierin zit minder vismeel en meer plantaardig voer. De criteria zijn opgesteld door het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met Initiatief Duurzame Handel, de viskwekers en wetenschappers. Meer informatie over ASC, lees je op: ASC

Certificaten downloaden/bekijken

1: BRC
2: MSC
3: ASC
4: BIO
5: GlobalGap

Translate »