Sumwing, pulskor en pulswing

Als een net over de bodem sleept spreken we van bodemtrawling. Deze techniek wordt voornamelijk gebruikt voor de vangst van platvis. Het net wordt opengehouden door een stalen buis (boom), zware wekker kettingen zorgen ervoor dat de platvis op schrikt en zo doende de openstaande netten in zwemmen.

Bij bodemtrawling sleept een schip netten over de bodem. De sleepnetten zijn op verschillende manieren open te houden, om het brandstofverbruik en de bodemberoering te verminderen vinden er experimenten plaats.
– De sumwing heeft een boom in de vorm van een vleugel waardoor het brandstofverbruik lager is.
– De pulskor schrikt vissen op met elektrische schokjes, met deze  techniek wordt er geen gebruik gemaakt van de wekkerkettingen.
– De pulswing combineert de techniek van de pulskor en sumwing.

Twinrig

Twinrig is een variant waarbij één schip twee netten naast elkaar voorttrekt. De scheerborden bevinden zich alleen aan de buitenzijde van de netten.De twinrig is inzetbaar voor diverse  soorten zoals  Noordse kreeftjes, kabeljauw, wijting en schelvis. In de zomer maanden wordt er ook op schol, schar en mul gevist.

Flyshooter

Bij de flyshoot visserij wordt een groot stuk van de bodem van de zee omsloten door lange kabels en een net. Daarna worden deze kabels binnen gehaald zodat de vissen door de lijnen worden opgejaagd. Uiteindelijk wordt de vis door de stofwolken die de twee vislijnen veroorzaken, opgejaagd naar het midden. Het grote voordeel van deze techniek  is dat kwalitatief gezien de vangst hoogwaardig is.

Voor meer informatie over de verplichte vistuigen die we hanteren o.a. op onze labels, klik je hier.